M/S «BASRA»

av Leif M. Bjørkelund

I november 1939 opprettet britene konvoiseilinger mellom Norge og Storbritannia. Konvoiene ble eskortert av Royal Navy og de fleste handelsskip benyttet seg av dette preventive tiltaket mot den økende tyske ubåttrusselen. Men konvoiseilas var en risikabel seilas og det er historien til det Panamaregistrerte M/S «Basra» et eksempel på.  Den 12. desember 1938 overtok skipsreder Valdemar Skogland M/S «WIERINGEN» fra det Nederlandske Stoomv-Maats varvet. Skipet var bygd 1914 av Rotterdamsche Droogdok som T/S «TURBINIA» for W. Ruyz & Sonen, Rotterdam. I 1924 Solgt til Stoomv. Maats i Rotterdam og Omdøpt «WIERINGEN». Turbinmaskineriet ble samme år skiftet ut med en 4 syl. 2-takts Sulzer dieselmotor på 338 NHK. Skipets dødvekt var på 5500 tonn, fikk navnet «Basra» og ble registrert på Anglo Steamship Corporation under Panama flagg. «Basra» seilte med full norsk bemanning. Kaptein Rolf Nicolai Haavik (1892-1985) var nylig kommet hjem etter sykeavmønstring i Dunkirk på grunn av malaria etter fem års tjeneste som fører av Skoglands D/S «Notos». Haavik forteller at han ble oppsøkt hjemme av rederen som bad ham reise til Rotterdam og overta det nyinnkjøpte skipet. Haavik aksepterte tilbudet og reiste til Nederland sammen med 1. styrmann Thor Andreas Odland og 1. maskinist Hans Knutsen.

Kaptein Rolf Nicolai Daldorf Haavik (1892-1985. Norges skipsførere bind 2)
Kaptein Rolf Nicolai Daldorf Haavik (1892-1985. Norges skipsførere bind 2)

Etter overtakelsen ble Basra tatt hjem til Rosenberg mek.verksted i Stavanger for dokking og reparasjon. I mars lastet «Basra» i Nordenham for India og passerte Suez-kanalen 1. april med ankomst Calcutta den 14de. Skipet ble fram til sommeren engasjert i fart i Det Fjerne Østen og avgikk 22. juni Saigon, Fransk Indo China, lastet med ris bestemt for Fransk Vest-Afrika. Ankom 11. august etter 40 døgns reise til Dakar som var administrasjonssenter for de syv koloniene i regionen. Den 16. august gikk 1. styrmann Thor Odland som da var 28 år gammel i land i Dakar. Han var sønn av skipsreder Jacob Odland S.S. Og mønstret 29. september på Odland-rederiets nybygde M/S «Anna Odland» som lå klar for overlevering i Tyskland. (se art. mars i H-avis). Da Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland 3. september, lå «Basra» fortsatt i Dakar, ankret i elven Keulak, med lasten ombord.

Kaptein Haavik forteller: «.. Jeg satt sammen med et par franskmenn i en hytte inne i jungelen hvor vi hørte nyhetene om krigsutbruddet på radioen. Deretter ble alle franskmenn mobilisert og vi ble liggende der i havnen nokså hjelpeløs. Det oppstod en tids venting, men omsider ble de kvitt rislasten og lastet deretter mineral i Freetown, Sierra Leone, til Philadelphia. Derfra til Cuba hvor vi lastet sukker til Norge. Da vi kom opp under Skotske-kysten ble vi praiet av britiske krigsskip og fikk vaktsoldater ombord og dirigert inn til Kirkwall. De eldre matrosene satt i messa og pratet: «Bevars – han Churchill skulle ha sett oss nå – sånn som vi sitter nå og har det godt – så ville han missunne oss». Men vi kom oss ut fra Kirkwall og ankom Trondheim 2. juledag i et forferdelig snøvær. Fra Trondheim gikk reisen til Narvik hvor vi lastet malm for Liverpool. I Glasgow ble det lastet kullstøv til København og vi gikk også denne gang inn til Kirkwall, beordret av den britiske marine. Etter et døgns venting avgikk vi så ut fra Kirkwall sammen med 60 andre båter – i en svær konvoi til Bergen  eskortert  av britiske destroyere.»

M/S Basra» 1938-1940. Haugesund Rederiforenings arkiv
M/S Basra» 1938-1940. Haugesund Rederiforenings arkiv

Utdrag fra dekksdagboken: Fra 4. til 9.Mars innlastet skipet 5200 tonn kullstøv i Clydebank bestemt for København. Avseilte fra River Clydeden 10. kl. 09.00 og ankret opp ved 15-tiden den 12. på reden i Kirkwall  for å avvente konvoi over Nordsjøen. Lørdag 16 mars kl.09.50 hev man opp ankeret og styrte etter marinens anviste kurser og tok plass i konvoien. Dekksmannskapet, 8 mann ble satt på vakt fordelt på 2 vakter med 4 mann på hver. Utkikken oppholder seg på øvre bro sammen med vakthavende styrmann samt en mann på underbroen. Fra avgang fra Kirkwall oppholdt kapteinen seg hele tiden på broen og styrte SW kurs etter lederskipet som var det svenske D/S «Ada Gorthon» til Joh. Gorthon av Helsingborg. Kl. 17.50 sluttet skipene seg til hoved konvoien ON 20 (Jfr. Warsailors). Kl. 18.30 er alle skip på anvist plass i konvoien og kursen oppgitt til rettvisende 020 grader og fart 8 mil. Konvoien gikk i 4 kolonner med en avstand på 2-3 kabellengder (Definert til 1/10 nautisk mil eller 185,2 meter).  Basras plass var nr. 2 i kolonnen lengst til babord ca. 3 kabellengder aktenfor «Ada Gorthon».  Et av skipene i sidekolonnen på styrbord for «Basra» seilte det norske D/S «Listo» til Herlof Andersen i Kristiansand. Alle skipene var mørklagt med kun en avblendet akterlanterne. Kl. 22.00 den 16. mars oppdaget jungmann Noris Myrås som hadde utkikk på broen silhuetten av et skip som nærmet seg fra styrbord. Vakthavende 3. styrmann Ottar Rasmussen gav straks ordre om hardt babord ror og deretter fire korte støt i skipsfløyten. Skipet som nærmet seg på kollisjonskurs, viste seg å være D/S «Listo». Skipet hadde koks som dekkslast og dette ble senere hevdet å være en mulig årsak til at rorledningen låste seg. Kollisjonen var ikke til å unngå og rammet «Basra» ved 4. luken om styrbord. Hovedmaskinen ble straks stoppet.

Kaptein Haavik forteller:

«. Jeg hadde stått oppe på broen fra kl. 05 om morgenen den dagen og jeg var så trett at jeg knapt kunne stå på bena. Jeg sa til 3. styrmannen som hadde vakt: «Hvis det er noe så purr meg ut øyeblikkelig». Jeg slengte meg ned på brisken inne i bestikken og jeg hadde ikke før lagt meg nedpå så kom styrmannen: «Det e’ ein båt som renne på oss her!» Jeg sprang ut, og med det samme jeg kom ut på brua så rant den inn i oss. Rorledningen hadde satt seg fast og skipet hadde mistet styringen. Båten svingte over i 90 graders vinkel og rente rett inn i oss med full fart. Det ble slått et hull i skutesiden- så stort at en kunne ha kjørt gjennom. Båten begynte straks å synke så det var ikke annet å gjøre enn å hoppe i livbåtene. Livbåtene var klare, uthengt naturligvis så det var bare å hoppe i båtene med en gang. Vi fikk ikke berget noen ting. Til og med skipspapirene forsvant. Det blåste kuling og det ble storm i løpet av natten – riktig storstorm. Men i mellomtiden var vi alle 25 mann blitt plukket opp av en annen Sørlandsbåt, D/S «Løvaas» av Arendal, som var lastet med koks. Med denne ble vi tatt inn til Bergen og videre til Haugesund og gikk i land ved 22-tiden den 19. mars. Jeg ble værende hjemme i krigen og reiste ikke ut igjen før 1950 med D/S «Boreas» som også tilhørte rederiet Valdemar Skogland.»

Rolf Olaf Haavik, sønn av skipsfører Haavik, var i 1940 13 år gammel. Han forteller at han stod reiseklar for å gå ombord i Kopervik sammen med kona til 1. maskinist Knutsen og skulle følge med skipets reise til København og settes i land i Haugesund på tilbakereisen.

 

Kilder:

 • Utskrift av Rettsbok for Haugesund byrett. Sjøforklaring Haugesund Rådhus, mars 1940.
 • Intervjuet av kaptein Rolf N. Haavik, ble utført i 1975 av Carl Fr. Røvær, Haugesund.
 • Våre motorskip. Skipshistorisk billedbok for Haugesund, Kopervik og Skudeneshavn, av Leif M. Bjørkelund og E.H.Kongshavn side 212.

Fra Riksarkivet 11.9. 2014

Vi har undersøkt arkiv S- 1405 Handelsdepartementet. 1. sjømannskontor, serie Dm, Forlissaker, alfabetisk, men vi kan ikke se at M.S. «Basra» er nevnt her. Søk i serie Dn. Forlissaker etter årstall, 1929 – 1940, har heller ikke gitt resultat. I arkiv S – 2259, Utenriksdepartementet, serie Dya eske nr.9113, har vi funnet utskrift av sjøforklaringen som ble holdt i Haugesund byrett i mars 1940 i forbindelse med det aktuelle forliset. Her er følgende personer nevnt:

 

 • Kaptein Rolf Nicolai Haavik, Haugesund, 47 år.
 • 1. styrmann Karulf Marius Madsen, Skåre pr. Haugesund 35 år.
 • 3. styrmann Ottar Johan Rasmussen, Skudeneshavn 34 år.
 • Matros N. Grutle, hjemsted?
 • Jungmann Noris Nyrås, Åndalsnes 28 år.
 • Dekksgutt Magnar Storfjell, Balangen 17 år.
 • 1. maskinist Hans Knutsen, Haugesund 46 år.
 • 3. Maskinist Arne Peder Olsen, Haugesund. Påmønstret i desember 1939 og gikk ombord ved skipets ankomst til Trondheim 2. juledag.

 

Som det fremgår, har det ikke vært mulig å finne en komplett mannskapsliste fra «Basra» 1940. Om noen skulle være i besittelse av en slik, ville det være fint om vi fikk tilgang til denne. Vi kan kontaktes på post@krigsseileren.com