Illustrasjon av fremtidig krigsseiler monument

Stiftelsen Krigsseilermonumentet på Haugaland

Stiftelsen er registrert av Stiftelsestilsynet i april 2015 og har org.nr. 915 038 115

Stiftelsens perspektiv

Vårt perspektiv er å synliggjøre for dagens og kommende generasjoner nordmenn  den store betydelsen den norske handelsflåtens 900 skip og 40 000 krigsseileres transatlantiske fraktinnsatser hadde – først så at den engelske krigsstyrken kunne redde England i 1940 – og gjennom 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 da de alliertes  samlede krigsstyrkene beviste den samlede evnen til å stå imot og senere vinne over Hitlers grufullt sterke armeer og krigsflåte.  Her igjennom vil vi  også synliggjøre og forankre forståelsen blant dagens og morgendagens nordmenn for at den norske handelsflåten og krigsseilerne  deltok aktivt i å gjenskape et fritt og demokratisk styrt Europa.

Det er ut i fra dette perspektivet  vi håper kunne få med oss tilstrekkelig mange positivt forstående nordmenn så at krigsseilermonumentet skal kunne reises og gi krigsseilerne den evige heder de gjorde seg så vel fortjente til.

Stiftelsens formål

Stiftelsens mål er – i vedtektene uttrykt – å engasjere etterkommere til krigsseilere og andre støttepersoner, skaffe kapital og oppføre monumentet som fokuserer på den norske handelsflåten og krigsseilernes innsatser under 2. Verdenskrig. Monumentet skal, utover å formidle kunnskap om handelsflåtens og krigsseilernes innsatser i krigstjenesten for de allierte under de 6 årene krigen varte, også frembringe stolthet, respekt og takknemlighet over krigsseilernes innsats blant nåværende og kommende generasjoner av besøkere.

Lokal, nasjonal og internasjonal rekkevidde

Som det fremgår av navnet skal monumentet reises på Haugaland.  Krigsseilerne, de sjømenn som vi vil hedre gjennom reisingen av monumentet, inkluderer alle sjømenn som seilte i den norske handelsflåten i den engelske og senere de alliertes tjeneste under 2. verdenskrig. Det betyr at de aller fleste var nordmenn og hadde sitt hjemsted her på Haugaland og i øvrige Norge  og at en del også var utlendinger.

Kom med du også!

For å oppfylle formålet å reise monumentet for å hedre krigsseilerne, er det viktig for oss å få med så mange positivt innstilte nordmenn  som mulig – her på Haugaland og fra hele øvrige Norge og  fra utlandet.  Per  april 2015 støtter cirka 400 personer prosjektet.  Blant deltakerne er det med mange barn, barnebarn og oldebarn til krigsseilere.  Det er vårt mål at hver og en som deltar som støtteperson  skal få oppleve både stolthet og glede når monumentet vel innvies – og i årene der etter.

Stiftelsens styre

Styret har følgende 5 medlemmer: Doris Elin Bratland, Leif Magne Bjørkelund, Kai Lervik, Solveig Sandsø og Bjørn Toft.