Kom med du også

 Kom med i ”Stiftelsen Krigsseilermonumentet på Haugaland”

Stiftelsen er registrert av Stiftelsestilsynet i april 2015 og har org.nr. 915 038 115

 

Vårt formål

Stiftelsens mål er å engasjere etterkommere til krigsseilere og andre støttepersoner, skaffe kapital og oppføre monumentet som fokuserer på den norske handelsflåten og krigsseilernes innsatser under 2. Verdenskrig. Monumentet skal, utover å formidle kunnskap om handelsflåtens og krigsseilernes innsatser i krigstjenesten for de allierte under de 6 årene krigen varte, også frembringe stolthet, respekt og takknemlighet over krigsseilernes innsats blant nåværende og kommende generasjoner av besøkere.

 

Lokal, nasjonal og internasjonal rekkevidde

Som det fremgår av navnet skal monumentet reises på Haugaland.  Krigsseilerne, de sjømenn som vi vil hedre gjennom reisingen av monumentet, inkluderer alle sjømenn som seilte i den norske handelsflåten i de alliertes tjeneste under 2. verdenskrig. Det betyr at de aller fleste var nordmenn og hadde sitt hjemsted her på Haugaland og i øvrige Norge  og at en del også var utlendinger.

 

Kom med du også!

For å oppfylle formålet å reise monumentet for å hedre krigsseilerne, er det viktig for oss å få med så mange positivt innstilte nordmenn  som mulig – her på Haugaland og fra hele øvrige Norge og  fra utlandet.

 

Så her gjør du – om du vil delta alene:

Bestem deg for å komme med som støtteperson. Betal 500 til vårt stiftelses konto i Haugesund Sparebank  – navn: ”Krigsseilermonumentet på Haugaland”, konto nr:  3240.08.01567. Vær nøye med å skrive: Ditt navn og din e-post adresse eller mobiltelefon nummer,  eller din postadresse. Vi kontakter deg og bekrefter  medlemskapet. Om du ønsker direkte kontakt med oss før du registrerer deg for medlemskap ber vi deg sende oss e-brev til adressen post@krigsseileren.com.

 

Så her gjør du – om du er barn til krigsseiler og vil ha med dine barn, barnebarn, partner mm :

Trykk på ”knappen ”REGISTRERING” og  gjennomfør prosedyren person for person. Når registreringen er gjennomført ber vi det betale  fremregnet totalbeløp til vårt stiftelses konto i Haugesund Sparebank  – navn: ”Krigsseilermonumentet på Haugaland”, konto nr:  3240.08.01567. Vær nøye med å skrive: Ditt navn og din e-post adresse eller mobiltelefon nummer,  eller din postadresse. Vi kontakter deg og bekrefter  medlemskapet. Om du ønsker direkte kontakt med oss før du registrerer deg for medlemskap ber vi deg sende oss e-brev til adressen ”post@krigsseileren.com”.