Bli med oss

 i Stiftelsen “Krigsseilermonumentet på Haugalandet”

Stiftelsen er registrert av Stiftelsestilsynet i april 2015 og har org.nr. 915 038 115

Vårt formål er å engasjere etterkommere til krigsseilere og andre støttepersoner, skaffe kapital og oppføre monumentet som fokuserer på den norske handelsflåten og krigsseilernes innsatser under 2. Verdenskrig. Monumentet skal, utover å formidle kunnskap om handelsflåtens og krigsseilernes innsatser i krigstjenesten for de allierte under de 6 årene krigen varte, også frembringe stolthet, respekt og takknemlighet over krigsseilernes innsats blant nåværende og kommende generasjoner av besøkere.

Lokal, nasjonal og internasjonal rekkevidde

Som det fremgår av navnet skal monumentet reises på Haugalandet.  Krigsseilerne, de sjømenn som vi vil hedre gjennom reisingen av monumentet, inkluderer alle sjømenn som seilte i den norske handelsflåten i de alliertes tjeneste under 2. verdenskrig. Og de sjøfolk som seilte under nøytralitetsflagg under 1. verdenskrig.

 

Du kan gi ditt bidrag til:

Bankgiro  3240. 14. 66184

Vippsnummer 708538

Krigsseileren.com – Hjemmeside for “Stiftelsen Krigsseilermonumentet på Haugaland”