KONVOYER

For de fleste ble det 5-6 år med farefulle convoy-turer med krigsmateriell som jagerfly, bombefly, tanks, kanoner, soldater og matvarer, olje og flybensin, bomber og granater.

Hele tiden med fare for å bli truffet av bomber fra fly, eller truffet av torpedoer fra tyske U-båter. I tillegg var den tyske krigsmarine den mest moderne med alle typer overflate-fartøy – fra hurtiggående motor-torpedobåter til raidere og store slagskip. Alle var en trussel for våre sjøfolk.

NORTRASHIP OG SJØFOLKENE

Alle norske skip ble slått sammen til ett stort rederi: ”Nortraship”. Det vil i praksis si at over 1.000 norske skip med over 40.000 sjømenn ble kommandert til å kjempe i krigen.

Noen av dem var førstereisgutter – helt ned i 14–15 års alderen!