M/S ”Tosca” –  Nortraships første krigstap

publisert i Haugesunds Avis april 2015

Av Leif M. Bjørkelund

M/S “Tosca” ble torpedert og sank utenfor Færøyene tidlig på morgenen den 10. april 1940, og ble dermed Nortraships første skipstap. Her følger skipets historie og hva som hendte.

Formelt skulle rekvisisjonen av handelsflåten gjelde fra 23. April 1940, men da en fikk oversikt, viste det seg at uteflåten allerede hadde hatt tap. Ordningen fikk dermed tilbakevirkende kraft. Et av dem var linjeskipet M/S ”Tosca”på 7930 tdw. til rederiet Knut Knutsen O.A.S. som tilfalt Nortraships ansvar.  ”Tosca” var bygd 1920 av Nederlandsche Scheepsbouwi Amsterdam for Oslorederiet  Winge & Co. Skipet ble innkjøpt til Haugesund  april 1929 av Skibs A/S Pacific ”en block” for 3,5 mill. kroner sammen med” Geisha”, ”Indra” og D/S ”Poljana”. Jfr. Art, I H. Avis oktober 2016.

Tosca. Kilde: Haugesund Rederiforening

”Tosca” ble beskjeftiget i Knutsen-rederiets  linjefart mellom Sør-Amerika og Skandinavia. Skipet avgikk Cristobal ved Panamakanalen 13. mars 1940 på reise i Knutsen Line Scandinavia-South Pacific lastet med zinkkonsentrat, bly, oljekaker, bygg og bønner fra Sør Amerika bestemt for norske, svenske og danske havner. Knapt et døgn etter avgang fra Panama måtte skipet gjøre vendereis da messegutt Thor Nilson ble skadet under høy sjøgang. Han ble satt i land ved losstasjonen i Cartagena i Columbia den 15. og brakt til hospital. Deretter gikk skipet tilbake til sin opprinnelige kurs.

Kaptein Aksel Meier lidahl. Utlånt av Marianne Skiftestad Olsen, Haugesund. (Barnebarn til kaptein Lidahl)

Skipets fører var Aksel Meier Lidahl (1900-1970), fra Myre i Dverberg. Etter skipsførereksamen 1928 i Haugesund ble Lidahl tilknyttet Knutsen-rederiet og bosatte seg med familie i Haugesund. Ble fører av” Tosca” i mai 1937 etter flere års fartstid som styrmann på rederiets damp og tankskip. Han avløste Mathias Midbøe fra Skudeneshavn som hadde ført skipet siden april 1934.

Natten til 10. april knapt et døgn etter Tysklands angrep på Norge, befant” Tosca” seg i posisjon 07.43 W, ca. 50 nautiske mil nordvest av Færøyene. Ved middagstid var skipet 12 nautiske mil nordøst av Fugleøyen og ble over radioen informert om den tyske invasjonen av Norge. Det ble slått stopp i maskinen og kl. 14.30 beordret rederiet kapteinen om å seile for alliert havn. Kursen ble da satt mot Færøyene og senere endret til Kirkwall eller annen skotsk havn.

Om kvelden tirsdag 9. April (kl. 22.30 til 23.50) ble det observert røk fra et brennende skip i horisonten. Kaptein Aksel Lidahl ble kalt opp på broen og besluttet straks å gå til assistanse. Det viste seg å være den svenske motortankeren “Sveaborg” som de hadde passert samme dag på vei vestover. Skipet som var på 14.255 tdw .og tilhørte Stockholms Rederi-A/B Svea og var underveis til US Gulfen fra det nøytrale Sverige.

Den tyske ubåten “U 37”, under kommando av Korvettenkapitän Werner Hartmann, var på hjemvei etter endt tokt i Atlanterhavet da den svenske tankeren ble oppdaget, og som straks ble torpedert og satt i brann. “Tosca” som nå kom til unnsetning ble samtidig observert, og ble umiddelbart deretter selv torpedert. Ubåten hadde ikke forlatt åstedet og lå på lur da det norske skipet kom for å plukke opp overlevende.

“Tosca” ble kl. 01.15 den 10. april, på 2. styrmann Gabriel Thuestads vakt, rammet av torpedo på babord side ved aktermasten og begynte straks å synke med akterenden. Besetningen var alle iført redningsvester og ble beordret til livbåtene. Styrbord båt kom på sjøen med alle mann, men babord livbåt hang seg opp i det faste solseilet på båtdekket, kantret og folkene falt i sjøen. Noen av folkene kom seg opp på den kantrete båt og andre på flåten og vrakgods. Etter en times tid ble de tatt opp av styrbord båt og ved navneopprop var to mann savnet. Motorbåten ble funnet full av vann som ble lenset og etter et par timer fikk man motoren i gang og tok livbåten på slep. Ved torpederingen var skipets posisjon 45 nautiske mil nordvest av Færøyene. De skipbrudne fra “Tosca” og “Sveaborg”, henholdsvis 31 og 34 mann, satte kurs for Færøyene, og ble neste dag kl. 11.00 tatt opp av den armerte tråleren “Northern Chief”, og satt i land i Kirkwall og overlevert den norske konsul. Jfr. Kaptein Aksel Lidahls rapport 12. april 1940. (Norsk Maritimt Museum, Oslo).

De skipbrudne ble utover forsommeren påmønstret nye skip i Nortraship som nå disponerte den frie norske handelsflåten. Kaptein Aksel Lidahl gikk i juni 1940 ombord i Knutsens linjeskip

M/S” Margrethe Bakke” og førte fra mars 1941 fruktskipet M/S ”Olaf Fostenes”, Lars Fostenes Rederi, til skipet ble torpedert i Nord Atlanteren 18. september 1942. Omtales I egen artikkel I H. Avis 2017.

De to som gikk ned med «Tosca» var den 18 år gamle jungmann Hallvard Bakken fra Tysvær og kokk Hjalmar Nygård, 28 år fra Avaldsnes. De to ble de første sjømenn som omkom i Nortraships flåte.

Hjalmar Tonning Nygård, født 25.10.1911 – sønn av tegelverksarbeider Hans Andreas Ambjørnsen Nygård og Else Marie Akselsdatter. (Kilde: Ministerialbok og Klokkerbok for Avaldsnes), dro til sjøs første gang i mai 1930 som byssegutt på M/T ”O. A. Knudsen” og skulle i ettertid seile på Knutsens båter. Han kom hjem i mars 1939 etter endt tur til hvalfeltet i Antarktis med D/T «Suderholm», men seilte ut igjen allerede i april med M/S” Vinland” og gikk i land 12. November 1939 ved skipets ankomst til Oslo. Den 22. desember samme år ble Hjalmar påmønstret som kokk på M/S ”Tosca”.

Hjalmar Nygård etterlot seg kone og en sønn og han står oppført på minnestøtten ved Avaldsnes kirke.

Hallvard Bakken, f. 7.12.1921, var sønn av Olga f. Førland (1895-1926) og Hans Bakken(1893-1925) fra Nakkøy i Tysvær. Søskenflokken på 6, 2 jenter og 4 gutter ble tidlig foreldreløse og vokste opp i fosterhjem hos slekt og nære familie. Hallvard vokste opp hos sin onkel og tante, Ole og Mathilde Melkevik på gården Melkevik og fikk sin skolegang på Eikje skule. I årene fram til krigen var det ikke så enkelt for ungdommen å finne seg arbeid. Alternativene var gårdsdreng, fiskeri eller å søke hyre i handelsflåten. Hallvard har nok fått inspirasjon til sjømannslivet tidlig i sitt unge liv, da søskenbarnet Nils Melkevik (1916-2014) og nabogutten Trygve Jøsang (1920-2007) fra Slåttevik dro til sjøs i siste halvdel av 1930-årene. Trygve seilte i nortrashipsflåten i alle krigsårene og er publisert i artikkel “Flukten fra Marseilles”, “Skipet” (NSS) nr. 3 2016. Men Nils som var mønstret byssegutt og kokk ombord i Sigval Bergesens M/T  ”Krossfonn”, kom sannsynligvis hjem i løpet av vinteren 1939/40. Jfr. dekksdagbok ankom ”Krossfonn”den  18. mars til oljehavnen Port de Bouc ved Marseille, men Melkevik er ikke nevnt blant dem som da ble avmønstret. Nils fikk etter sin hjemkomst innkalling til militærtjeneste og innrullert i Haugesundskompaniet som ble satt opp 27. mars på gården Vatland i Skjold og forlagt i Turnhallen i Haugesund. Den 9. april var Nils på nøytralitetsvakt ved Salhus, men kompaniet trakk seg inn til Etne og avdelingen ble dimittert 2. mai.

Hallvard Bakken dro til sjøs som dekksgutt første gang i 1939, men kom hjem utpå høsten etter krigsutbruddet. Men tiden hjemme hos fosterforeldrene ble kortvarig. Den 22. desember ble det påmønstret nye folk til Knutsens M/S ”Tosca” som var ventende til Norge i inngående linje fra Sør Amerika. Hallvard ble nå forhyrt som jungmann og gikk ombord sammen med blant andre kokk Hjalmar Nygård.

Magne Melkevik (f. 1932) forteller at søskenbarnet Hallvard var en kort tur hjemme og besøkte familien på Melkevik da skipet var innom Haugesund på sin reise til utlandet.  Dette skulle bli hans andre og siste tur til sjøs.

På kirkegården i Tysværvåg står navnet hans på minne-bautaen over falne i krigen og vitner om de som gav sitt liv i frihetskampen.

 

Minneord over Halvard Bakken

Lærar Sigurd Kvåle , Eikje skule (1933-1937), forteller:

Hallvard Bakken var ein av skuleborna mine ved Eikje skule. Han var den fyrste av sjømennene våre som gav livet i striden for Noreg i den siste verdskrig. Tre små vers skreiv eg den kvelden eg frette at han ikkje var meir.

”No syng sjøane, Hallvard,

over di våte grav:

I fart for gamle Noreg

du livet ditt gav.

 

No står stjernene, Hallvard,

stille i høgdi si,

ser nedi bide djupet

av gjerningi di.

 

No græt namnet ditt, Hallvard,

heim att mot Tysvær strand,

men evig signa er det

av Noreg ditt land.”

 

Sigurd Kvåle

 

Og dei tre versa som Sigurd Kvåle den gongen skreiv, kan stå som ei hyllest over alle krigsseilare som gav livet sitt i striden for eit fritt Noreg.

 

En særlig  takk til Magne Melkevik og Eli Melkevik Rovik for opplysninger om familiene Melkevik og Bakken.

Litteratur og henvisninger:

 

“Vingespenn”, Årbok  Tysvær historielag 2015.

“Våre motorskip”, Skipshistorisk billed bok for Haugesund, Kopervik og Skudeneshavn. Av Leif M. Bjørkelund og E. H. Kongshavn, 1999.

“Sjøfolk i krig”, Haugalendinger ser tilbake 50 år etter. Av Leif M. Bjørkelund, 1995.

Våre falne 1939-1945.

 

Minneord og foto av Hallvard Bakken er hentet fra”Minne om mangt, slekt og levekår” av Halvard Bakken  og ”Fortellinger fra min barndom” av Tobie Håland. Skriftene er utlånt fra Margrethe Elisabeth Bakken som også har bidratt med nyttig informasjon.

 

Fotokilde: M/S ”Tosca”, Haugesund rederiforenings arkiv.

Foto av kaptein Aksel Meier Lidahl fra familiens samling. Utlånt av Marianne Skiftestad Olsen, Haugesund.

 

Mannskap og passasjerliste pr. mars 1940.

 

Kaptein aksel Meier Lidahl.

1.styrmann Ole Andreas Mæland.

2.styrmann Gabriel Thuestad.

3.styrmann Peder Eide.

Båtsmann ? Andersen.

Matros P. Osval.

Matros. Hansen.

Matros O. Olsen.

Matros. Sjøen.

Matros. Lervik.

Lettmatros A.Klepp.

Lettmatros Sigurd Jan Torgrimsen jr.

Lettmatros ? Thorbjørnsen jr.

Lettmatros Gustav Moksheim.

Dekksgutt O. Bleie.

  1. Maskinist J. Lavold.
  2. Maskinist Herman Olsen.
  3. Maskinist Marathon Paulus Knutsen.

Assistent H. Hansen.

Elektriker S. Tomber.

Motormann Nils Melkevik.

Motormann ?Andreassen.

MotormannN. Osa.

Motormann ? Myklebust.

Smører? Fossbak.

Smører M. Skorpen.

Stuert Ingvald Midtgård.

Byssegutt Harald Nordal.

Salonggutt J. Muller.

Messegutt Thor Nilson ble den 14. mars

1940 skadet under høy sjøgang og skipet måtte gjøre vendereis til Cartagena i Columbia hvor han ble innlagt på hospital.

 

Passasjerer: Jørgen Tofte og Thomas Løland.

 

Omkomne:

Kokk Hjalmar Tonning Nygård.

Jungmann Hallvard Bakken.