Stiftelsen Krigseilermonumentet på Haugalandet

Stiftelsen er registrert av Stiftelsestilsynet i april 2015 og har org.nr. 915 038 115

Stiftelsens perspektiv

Vårt perspektiv er å synliggjøre for dagens og kommende generasjoner nordmenn  den store betydning den norske handelsflåtens skip og nær 40 000 krigsseileres transatlantiske fraktinnsats hadde – først at den engelske krigsstyrken kunne redde England i 1940 – og gjennom 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 da de alliertes  samlende krigsstyrker beviste  evnen til å stå imot og senere vinne over Hitlers grufullt sterke armeer og krigsflåte.  Vi vil også synliggjøre og forankre forståelsen blant dagens og morgendagens nordmenn for at den norske handelsflåten og krigsseilerne  deltok aktivt i å gjenskape et fritt og demokratisk styrt Europa.

Det er ut i fra dette perspektivet  vi håper å kunne få med oss tilstrekkelig mange personer, og bedrifter slik at vi kan reise “Krigseilermonumentet”  og gi krigsseilerne den evige heder de gjorde seg så vel fortjent til.

Stiftelsens formål

Stiftelsens mål er – i vedtektene uttrykt – å engasjere etterkommere til krigsseilere og andre støttepersoner, skaffe kapital og oppføre monumentet som fokuserer på den norske handelsflåten og krigsseilernes innsats under 1. og 2. Verdenskrig. Monumentet skal, utover å formidle kunnskap om handelsflåtens og krigsseilernes innsats i tjenesten for de allierte under de 6 årene krigen varte, også frembringe stolthet, respekt og takknemlighet over krigsseilernes innsats blant nåværende og kommende generasjoner av besøkere.

Lokal, nasjonal og internasjonal rekkevidde

Som det fremgår av navnet skal monumentet reises på Haugalandet.  Krigsseilerne, de sjømenn som vi vil hedre gjennom reisingen av monumentet, inkluderer alle sjømenn som seilte i den norske handelsflåten i den engelske og senere de alliertes tjeneste under 2. verdenskrig. Samt hedre norske sjøfolk som seilte under nøytralitetsflagg under 1. verdenskrigen.

Stiftelsens styre

Styret har følgende 5 medlemmer: Doris Elin Bratland, Leif Magne Bjørkelund, Kai Lervik, Solveig Sandsø og Bjørn Toft.

Nytt styret 2021: Asbjørn Eik-Nes, Leif Magne Bjørkelund, Knut Tøtlandsmo, Magne Vermund Frøkedal, Doris Elin Bratland.

Ditt bidrag kan sendes til:

Bankgiro 3240.14.66184

Vipps 708538