Dampskipet «ALASKA»

 

Publisert i Haugesunds Avis  april/mai 2015

Av Leif M. Bjørkelun

Dampskipet «Alaska», på 8.300 tdw. ble levert i juli 1918 fra J. Coughlan & Sons, Vancouver, til Christian Haaland m/fl., Haugesund. Skipet ble ved levering rekvirert av The Shipping Controller, London (Furness, Withy & Co.). Under britisk flagg fram til 1920, og «Alaska» ble da tilbakelevert rederiet Christian Haaland og registrert på Dampskips-A/S Alaska. Skipets fremdriftsmaskineri bestod av et dampturbinanlegg. Tre røkrør/dampkjeler hver med tre fyrganger som kunne fyres vekselvis med kull eller olje. Dette var ikke konkurranse dyktig da fraktfallet kom i 1920, og ble i 1923 byttet ut med en trippel expansjon dampmaskin fra Swan, Hunter & Wigham Richardson.

 

Foto av D/S Alaska, Haugesund Rederiforenings arkiv

 

I løpet av mellomkrigsårene ble skipet beskjeftiget i world wide fraktfart. Årene 1930 til 1933 seilte hun med navnet «Peel County» under timecharter til County Line i fart mellom Canada og Storbritannia. Ifølge skipslisten er skipet første halvdel av 1939 beskjeftiget i fart mellom USAs vestkyst og havner i Det fjerne Østen. Ankom i begynnelsen av mai fra Kobe og laster i Vancouver og Albany for Storbritannia. Anløp West Hartlepool i midten av juli og videre til Ipswich. Passerte Haugesund 15. august for Narvik hvor skipet lastet jernmalm for Immingham. I tiden før Norge ble trukket inn i krigen var skipet beskjeftiget i malmfarten mellom Narvik og Rotterdam, forteller maskinist Charles M. Bersaas (1911-2000). Han vokste opp i Haugesund og reiste til sjøs første gang i 1925 med dampskipet «Dana» av Haugesund som ble starten på et 38 år langt sjømannsliv. Etter en tid som donkeymann ombord i Thomas Haalands D/S «Solhavn», fra april til desember 1939, mønstret Basras den 5. januar 1940 som fyrbøter på «Alaska». Det ble påmønstret seks mann som reiste med Bergenske «Astrea» til Rotterdam hvor de gikk ombord.  Norges forsyningsdepartement som ble opprettet høsten 1939 krevde tonnasje til import av forsyninger til landet som olje, kull, sukker og korn. Norske skip ble i løpet av vinteren 1939/40 pålagt å utføre disse «plikt turene» av den statlige Fraktkontrollen. Ut på ettervinteren 1940 ble «Alaska» sluttet for en frakt av hvete fra Argentina og avgikk Buenos Aires den 7. mars med kurs for Norge. Kornlasten var bestemt for Pienes mølle ved Hammerstrand, Buvika i Trondheimsfjorden. Men utviklingen på krigsfronten i Europa skulle sette stopp for at denne kornlasten nådde frem.

 

Bersaas forteller: Da meldingen om tysk invasjon av Norge ble mottatt over skipets radio, besluttet kaptein Berge Mevatne (som i 1939 hadde avløst Mathias Dahle) å anløpe Kirkwall på Orknøyene hvor hun ankom 12. april for å avvente nye seilingsinstrukser.

Kaptein Berge Mevatne fra Tysnes i Hordaland.
Mevatne førte «Alaska» gjennom alle krigsårene.  Norges skipsførere 1954

 

Berge Mevatne, f. 15. april 1897 i Tysnes, til sjøs 1914 med H. M. Wrangells D/S «Kong Haakon», og tok styrmann-, radio- og skipperskole i Bergen hhv. 1917, 1919 og 1921. Mevatne ble skipsfører fra 1939 og ble etter krigen engasjert i Haalands Concordia Line.

 

«Alaska» ble etter kort tid forhalt fra Kirkwall til Home Fleets flåtehavn i Scapa Flow og anvist ankerplass sammen med norske og utenlandske handelsskip. I flåtehavnen befant det seg en del danske skip som etter at landet nå var okkupert av Tyskland ble rekvirert av Storbritannia.  Danske myndigheter etablerte ikke noe tilsvarende som Nortraship og den frie danske flåten kom derfor til å seile under britisk flagg til krigens slutt. De danske sjøfolkene tok det svært tungt å måtte stryke sitt flagg og gråmale sine skip.

 

«Alaska» ble først den 29. april gitt ny seilingsordre og avgikk til Avonmouth i Bristolkanalen. Etter utlossing avgikk skipet den 22. mai fra Milford Haven og sluttet seg til vestgående konvoi OB 151 bestemt for New York. Fram til våren 1942 ble «Alaska» beskjeftiget i konvoifart mellom Storbritannia og havner i USA og Canada.   Charles Bersaas gikk i land i New York februar/mars 1942, men gikk etter kort tid ut som motormann på Ivaran-rederiets M/S «Primero» av Oslo.  Se videre omtale i artikkel nov. 2016 i Haugesunds Avis.

Flere av Alaskas besetning ble stående ombord under hele krigen. Båtsmann David Sæverud ble påmønstret i oktober 1939 og stod ombord til november 1945, tilsammen 73 måneders tjeneste. Foruten kaptein Mevatne gjaldt dette også 1. styrmann Finn Johanson, 3. maskinist John Kanck, donkeymann Harald Stokknes og 1. maskinist John Natvig, men han ble syke avmønstret i 1944.

 

Kilder og henvisning:

 

Våre gamle skip. Skipshistorisk billedbok for Haugesund, Kopervik og Skudeneshavn, av Leif M. Bjørkelund og E. H. Kongshavn, 1996.

 

Intervju av maskinist Charles M. Bersaas (1911-2000), Haugesund. 13. jan. 1994 av Leif M. Bjørkelund.

Warsailors.com

Epost: post@krigsseileren.com

 

 

Historien om D/S Alaskas krigsseilas fortsetter i artikkel «Alaskas redningsdåd» i Haugesunds Avis november 2017.