Krigsseilermonumentet

Skissen nedenfor av utført og datert 18 november 2014 av designer Alexander Lervik ,på oppdrag av Styret i Stiftelsen Krigseilermonumentet på Haugaland. Så her beskriver han SKISSEN:

Kunstverkets utside er gjort i høypolert stålplate. Tanken er at betrakteren på den ene siden av fartøet skal kunne se speilbildet av vannet (havet) og på den andre siden se speilbildet av byen – en poetisk symbol for handelsflåten. På insiden av det speilblanke fartøyskroget tinns en trapp i svart stein med innfelt belysning i stegen. Dette muliggjør for betrakteren å gå opp og stille seg for å se utover havet – og kanskje tenke seg inn i konvoifarten og krigsseilernes innsatser og livet til sjøs under stadig trussel å bli torpedert. Monumentet står i et grunt vannbaseng for å gi følelse av å være ute til havs.

Illustrasjon av fremtidig krigsseiler monument

Illustrasjon av monument fra siden

Illustrasjon av monument