Monumentet “Krigsseileren”


Norske sjøfolk tilegnet
Førti tusen norske sjøfolk,
en for alle, valgte strid,
valgte hjemløshet og lengsel,
valgte flammedød og koldbrand,
valgte drift på spinkle flåter
tusen ville mil fa hjelpen;
Evig heder skal de ha.

-Nordahl Grieg

Nordahl Grieg skrev noen av sine vakreste dikt i begynnelsen av krigen. Dikt som betydde mye for alle de som var langt borte fra Norge og sine kjære. De sang også ”Mellom bakkar og berg utmed havet…” Og forsto kanskje for første gang i sitt liv hva disse enkle ordene inneholdt og betydde.

I hundrevis kom våre skip inn fra havet med sin dyrebare last av krigsnødvendigheter. De losset og gikk ut igjen for å hente mer. De kom igjen, bare noen færre i antall, og de gikk ut på ny. Våre sjøfolks kamp i denne krigen var selve den norske nasjons kamp, slik den har vært gjennom alle tider.

Den er symbolet på vår historie og vår vekst

Vårt mål er å få reist et monument til ære for  ”Krigsseileren”.

Et nasjonalt monument som skal hedre de ca. 40.000 sjø-gutter og –menn som i 2. verdenskrig kjempet fra 1939 til 1945 for verdensfreden.

Over 4.000 norske sjømenn kom aldri hjem til Norge og sine familier. De omkom på havet i en krig som med sin groteske grusomhet er uten sidestykke.


1024 skip med Norsk flagg på alle hav 9. april 1940. Kartet skal være laget for Nortraship.

Bli med oss

 i Stiftelsen “Krigsseilermonumentet på Haugalandet”

Stiftelsen er registrert av Stiftelsestilsynet i april 2015 og har org.nr. 915 038 115

Vårt formål er å engasjere etterkommere til krigsseilere og andre støttepersoner, skaffe kapital og oppføre monumentet som fokuserer på den norske handelsflåten og krigsseilernes innsatser under 2. Verdenskrig. Monumentet skal, utover å formidle kunnskap om handelsflåtens og krigsseilernes innsatser i krigstjenesten for de allierte under de 6 årene krigen varte, også frembringe stolthet, respekt og takknemlighet over krigsseilernes innsats blant nåværende og kommende generasjoner av besøkere.

Lokal, nasjonal og internasjonal rekkevidde

Som det fremgår av navnet skal monumentet reises på Haugalandet.  Krigsseilerne, de sjømenn som vi vil hedre gjennom reisingen av monumentet, inkluderer alle sjømenn som seilte i den norske handelsflåten i de alliertes tjeneste under 2. verdenskrig. Og de sjøfolk som seilte under nøytralitetsflagg under 1. verdenskrig.

Du kan gi ditt bidrag til:

Bankgiro  3240. 14. 66184

Vippsnummer 708538

Krigsseileren.com – Hjemmeside for “Stiftelsen Krigsseilermonumentet på Haugaland”