NORTRASHIP OG SJØFOLKENE

Alle norske skip ble slått sammen til ett stort rederi: ”Nortraship”. Det vil i praksis si at over 1.000 norske skip med over 40.000 sjømenn ble kommandert til å kjempe i krigen.

Noen av dem var førstereisgutter – helt ned i 14–15 års alderen!