Nasjonalmonumentet “Krigsseileren”

Norske sjøfolk tilegnet

Førti tusen norske sjøfolk,
en for alle, valgte strid,
valgte hjemløshet og lengsel,
valgte flammedød og koldbrand,
valgte drift på spinkle flåter
tusen ville mil fa hjelpen;
Evig heder skal de ha.

Nordahl Grieg

Nordahl Grieg skrev noen av sine vakreste dikt i begynnelsen av krigen. Dikt som betydde mye for alle de som var langt borte fra Norge og sine kjære. De sang også ”Mellom bakkar og berg utmed havet…” Og forsto kanskje for første gang i sitt liv hva disse enkle ordene inneholdt og betydde.

I hundrevis kom våre skip inn fra havet med sin dyrebare last av krigsnødvendigheter. De losset og gikk ut igjen for å hente mer. De kom igjen, bare noen færre i antall, og de gikk ut på ny. Våre sjøfolks kamp i denne krigen var selve den norske nasjons kamp, slik den har vært gjennom alle tider.

Den er symbolet på vår historie og vår vekst

Vårt mål er å få reist et monument med navnet ”Krigsseileren”

Et nasjonalt monument som skal hedre de ca. 40.000 sjø-gutter og –menn som i 2. verdenskrig kjempet fra 1939 til 1945 for verdensfreden.

Over 4.000 norske sjømenn kom aldri hjem til Norge og sine familier. De omkom på havet i en krig som med sin groteske grusomhet er uten sidestykke.